Instalacje do uzdatniania wody – od Watertech

Zakresem działalności firmy Watertech z Łodzi są zagadnienia gospodarki wodnej – od konsultacji i koncepcji technologicznych oraz wewnętrznych badań wody, poprzez pełną dokumentację budowlaną, aż po etap realizacji. Wykonując prace związane z montażem stacji uzdatniania wody, korzystamy z naszych bogatych doświadczeń wykonawczych i eksploatacyjnych. Ponadto, prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, w której efekcie opracowujemy własne technologie uzdatniania wody.

Firma WATERTECH wykonuje również zadania w formule „pod klucz”, oferuje kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych takich jak stacje uzdatniania wody, pompownie wody oraz specjalistyczne układy technologiczne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

System obejmuje realizację nadzoru nad kolejnymi etapami wykonawczymi tj. opracowania koncepcji, projektów budowlanych oraz wykonawczych, kosztorysów, uzyskania wszystkich pozwoleń administracyjnych, realizacji prac budowlanych, dostawy i montażu urządzeń, przeprowadzenia rozruchu instalacji oraz przekazania gotowego obiektu do eksploatacji.

Kompleksowe podejście zapewnia Inwestorowi najwyższy poziom jakości oraz wysoką oszczędność. Wykwalifikowana kadra pracownicza zapewnia właściwy przebieg oraz całościową koordynację prac w wielu obszarach inwestycji jednocześnie.

Woda jako źródło życia

Woda jest jedną z podstawowych substancji niezbędnych do życia. Prawie wszystkie organizmy żyjące na Ziemi nie mogą funkcjonować bez jej udziału. Zarówno powietrze, jak i woda stanowią podstawę funkcjonowania żywych istot. Organizm człowieka składa się w 70% z wody. Musimy dostarczać ją organizmowi w odpowiednich ilościach, tak by podtrzymywać nasze funkcje życiowe. Wszelkie niedobory wody skutkują zaburzeniami przemiany materii i dysfunkcją organizmu. Nie tylko ważna jest ilość spożywanej wody, ale również jej jakość.

Czym jest uzdatnianie wody?

Nie każda woda jest zdatna do użytku i spożycia. Wodę użytkową poddaje się ocenie wizualnej oraz badaniom fizykochemicznym. Można więc powiedzieć, że uzdatnianie wody jest procesem dostosowania jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Woda przed uzdatnieniem może zawierać szkodliwe dla użytkowników substancje oraz mikroorganizmy, bakterie czy pierwotniaki. Mogą stanowić one duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Z tego więc względu woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi przejść oczyszczenie w tym proces dezynfekcji. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać określone wymagania. Dlatego też woda użytkowa poddawana jest badaniom fizykochemicznym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriach kontroli środowiska.

Nasza działalność

Oferta sprzedażowa naszej firmy obejmuje wiele urządzeń i technologii stosowanych w gospodarce wodnej – od filtrów narurowych, przez zmiękczacze i odżelaziacze wody, po stacje uzdatniania wody. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją urządzeń do uzdatniania wody, a ponadto dostawą systemów pompowych i środków eksploatacyjnych oraz indywidualnych zestawów sterowniczych do automatyzacji obiektów nowych, jak i istniejących stacji uzdatniania wody.