Instalacje do uzdatniania wody – od Watertech

Zakresem działalności firmy Watertech z Łodzi są zagadnienia gospodarki wodnej – od konsultacji i koncepcji technologicznych oraz wewnętrznych badań wody, poprzez pełną dokumentację budowlaną, aż po etap realizacji. Wykonując prace związane z montażem stacji uzdatniania wody, korzystamy z naszych bogatych doświadczeń wykonawczych i eksploatacyjnych. Ponadto, prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, w której efekcie opracowujemy własne technologie uzdatniania wody.

Woda jako źródło życia

Woda jest jedną z podstawowych substancji niezbędnych do życia. Prawie wszystkie organizmy żyjące na Ziemi nie mogą funkcjonować bez jej udziału. Zarówno powietrze, jak i woda stanowią podstawę funkcjonowania żywych istot. Organizm człowieka składa się w 70% z wody. Musimy dostarczać ją organizmowi w odpowiednich ilościach, tak by podtrzymywać nasze funkcje życiowe. Wszelkie niedobory wody skutkują zaburzeniami przemiany materii i dysfunkcją organizmu. Nie tylko ważna jest ilość spożywanej wody, ale również jej jakość.

Czym jest uzdatnianie wody?

Nie każda woda jest zdatna do użytku i spożycia. Wodę użytkową poddaje się ocenie wizualnej oraz badaniom fizykochemicznym. Można więc powiedzieć, że uzdatnianie wody jest procesem dostosowania jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Woda przed uzdatnieniem może zawierać szkodliwe dla użytkowników substancje oraz mikroorganizmy, bakterie czy pierwotniaki. Mogą stanowić one duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Z tego więc względu woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi przejść oczyszczenie w tym proces dezynfekcji. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać określone wymagania. Dlatego też woda użytkowa poddawana jest badaniom fizykochemicznym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriach kontroli środowiska.

Nasza działalność

Oferta sprzedażowa naszej firmy obejmuje wiele urządzeń i technologii stosowanych w gospodarce wodnej – od filtrów narurowych, przez zmiękczacze i odżelaziacze wody, po stacje uzdatniania wody. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją urządzeń do uzdatniania wody, a ponadto dostawą systemów pompowych i środków eksploatacyjnych oraz indywidualnych zestawów sterowniczych do automatyzacji obiektów nowych, jak i istniejących stacji uzdatniania wody.