Przerywacze strugi

Izolator przepływu wstecznego

Zastosowanie: Ochrona systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowana zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Do ochrony układów zasilających budynki i obiekty przemysłowe zgodnie
z ich specyfiką.

kraniki