Stacja uzdatniania wody dla kotłowni parowej

Zastosowanie stacji zmiękczania wody pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji kotła dzięki ochronie grzejników oraz instalacji przed osadem stałym pochodzącym z substancji rozpuszczonych w wodzie. Ponadto dzięki zmiękczeniu wody zmniejszają się straty energii i ciepła, a co za tym idzie – spadają również koszty eksploatacji kotła. Zajmujemy się projektowaniem stacji uzdatniania wody dla kotłowni parowej. Świadczymy usługi z zakresu montażu i serwisu instalacji do uzdatniania wody.

 

Pola oznaczone z * jest wymagane
 
 
 
 
 
Informacje o Kliencie: 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik analizy fizykochemicznej: