Projektowanie stacji uzdatniania wody

Zajmujemy się projektowaniem stacji uzdatniania wody dla kotłowni parowej. Zastosowanie stacji zmiękczania wody pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji kotła, dzięki ochronie grzejników oraz instalacji przed osadem stałym pochodzącym z substancji rozpuszczonych w wodzie. Ponadto dzięki zmiękczeniu wody zmniejszają się straty energii i ciepła, a co za tym idzie, spadają również koszty eksploatacji kotła. Świadczymy usługi z zakresu montażu i serwisu instalacji do uzdatniania wody.

 

Pola oznaczone z * jest wymagane
 
 
 
 
 
Informacje o Kliencie: 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik analizy fizykochemicznej: