Instalacje do uzdatniania wody – od Watertech

Zakresem działalności firmy Watertech z Łodzi są zagadnienia gospodarki wodnej – od konsultacji i koncepcji technologicznych oraz wewnętrznych badań wody, poprzez pełną dokumentację budowlaną, aż po etap realizacji. Wykonując prace związane z montażem stacji uzdatniania wody, korzystamy z naszych bogatych doświadczeń wykonawczych i eksploatacyjnych. Ponadto, prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, w efekcie której opracowujemy własne technologie uzdatniania wody.

Oferta sprzedażowa naszej firmy obejmuje szeroki wachlarz urządzeń i technologii stosowanych w gospodarce wodnej – od filtrów narurowych, przez zmiękczacze i odżelaziacze wody,po stacje uzdatniania wody. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją urządzeń do uzdatniania wody, a ponadto dostawą systemów pompowych i środków eksploatacyjnych oraz indywidualnych zestawów sterowniczych do automatyzacji obiektów nowych, jak i istniejących stacji uzdatniania wody. 

Wykonanie kilkuset na terenie całej Polski jest najlepszą reklamą naszej firmy i potwierdzeniem niezawodności oferowanych przez nas systemów.

Wykorzystanie najnowszych technologii oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży pozwalają zaoferować Państwu nowoczesne i w pełni dostosowane do potrzeb inwestycji urządzenia.

Współpracując z nami, możecie Państwo liczyć na:

 •  doradztwo przy wyborze odpowiednich urządzeń na podstawie analizy jakościowej wody,
 •  wysoki poziom niezawodności technologicznej zakupionych urządzeń do uzdatniania wody,
 •  skuteczność zastosowanych technologii,
 •  usługi w zakresie budowy stacji uzdatnia wody, jak i modernizacji oraz rozbudowy stacji już istniejących,
 •  usługi w zakresie projektowania i konstrukcji systemów wodnych i sieci dystrybucji,
 •  szeroki asortyment urządzeń i części zamiennych,
 •  montaż i rozruch urządzeń,
 •  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych instalacji.

Każda z naszych instalacji do uzdatniania wody powstała przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Zapewniamy jej wysoki standard, skuteczność działania oraz ekonomiczność eksploatacji zgodną z obowiązującymi przepisami.

Dążymy do tego, aby każdy z naszych wyrobów był jak najlepszą rekomendacją naszej firmy jako marki solidnej i stosującej sprawdzone technologie.

Aby to osiągnąć:

 • nieustannie doskonalimy skuteczność funkcjonującego w naszej firmie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008,
 • zapewniamy ciągłość dostaw elementów do kompletacji stacji uzdatniania wody,
 • śledzimy i stosujemy w naszej działalności wymagania przepisów i norm,
 • prowadzimy ocenę zadowolenia klienta i podejmujemy działania na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
 • ustanawiamy cele dotyczące jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
 • uświadamiamy pracownikom znaczenie spełnienia wymagań klientów i przepisów,
 • doskonalimy współpracę z dostawcami, klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością,
 • systematycznie podnosimy kwalifikacje personelu,
 • prowadzimy działalność w sposób przyjazny dla środowiska.

Galeria