Zmiękczanie wody - polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość ogólną wody, na jony sodu. Proces zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie przepływu wody przez żywicę jonowymienną. Po osiągnięciu zdolności jonowymiennej kolumna musi się zregenerować. Regeneracja złoża odbywa się roztworem chlorku NaCl (soli). Ilość  soli zużywanej do regeneracji uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji.

Zmiękczacze WT serii 368

Automatyczna stacja zmiękczania wody z wydzielonym zbiornikiem solanki z nowym innowacyjnym sterowaniem objętościowo czasowym.

Zastosowanie: Kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe, instalacje domowe
i inne.

Zmiękczacze serii 368:

 • łatwe i szybkie programowanie w 3-krokach
 • bezbateryjne podtrzymanie zegara i zaprogramowanych parametrów w pamięci flash
 • możliwość wyboru kilku programów regeneracji w ciągu jednej doby
 • duży wyświetlacz led z graficznymi ikonami
 • łatwy dostęp do wszystkich elementów zaworu od przodu
 • sprawdzona i niezawodna technologia dysku zaworu Autotrol

4 1

 

Zmiękczacze WT serii 368

Automatyczna stacja zmiękczania wody w obudowie kompaktowej z nowym innowacyjnym sterowaniem objętościowo-czasowym.

Zastosowanie: Urządzenia gastronomiczne, urządzenia stomatologiczne, obiekty usługowe i instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczania wody.

Zmiękczacze serii 368:

 • łatwe i szybkie programowanie w 3-krokach
 • bezbateryjne podtrzymanie zegara i zaprogramowanych parametrów w pamięci flash
 • możliwość wyboru kilku programów regeneracji w ciągu jednej doby
 • duży wyświetlacz led z graficznymi ikonami
 • łatwy dostęp do wszystkich elementów zaworu od przodu
 • sprawdzona i niezawodna technologia dysku zaworu Autotrol

 4 2

 

Zmiękczacze WT serii EURO

Automatyczna stacja zmiękczania wody w obudowie kompaktowej.

Zastosowanie: Kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe, instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczania wody i inne.

Zmiękczacze dostępne w dwóch wersjach:

 • ze sterownikiem elektronicznym czasowym 740 (EC):
  uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji czasu, 
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowo-czasowym 760 (DC):
  uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości.

 4 3

 

Zmiękczacze WT serii Optima LGX

Automatyczna stacja zmiękczania wody z wydzielonym zbiornikiem solanki.

Zastosowanie: Kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe, instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczania wody i inne.

Zmiękczacze dostępne w dwóch wersjach:

 • ze sterownikiem elektronicznym czasowym 740 (EC):
  uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji czasu, 
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowo-czasowym 760 (DC):
  uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody, twardości i czasu.

 4 4

 

Zmiękczacze WT serii Performa LGX

Automatyczna stacja zmiękczania wody z wydzielonym zbiornikiem solanki i regulatorem twardości.

Zastosowanie: Kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe, instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczania wody i inne.

Zmiękczacze dostępne w dwóch wersjach:

 • ze sterownikiem elektronicznym czasowym 742 (EC):
  uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji czasu, 
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowo-czasowym 762 (DC):
  uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości.

4 5

 

Zmiękczacze DUET/DUAL serii Optima LGX i Performa LGX

Zmiękczacz dwukolumnowy do pracy ciągłej, wyposażony w inteligentny system sterowania, pracjący wahadłowo lub równolegle.

Zastosowanie: Kotłownie wodne, parowe, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczania wody, obiekty usługowe i inne.

4 6