Filtracja na węglu aktywnym

Filtracja na węglu aktywowanym - przeprowadza się w celu poprawienia cech organoleptycznych wody takich jak smak, zapach oraz barwa. Węgiel aktywowany ma właściwości silnie absorpcyjne w stosunku do substancji wywołujących powyższe objawy (chlor i jego pochodne, substancje organiczne, humusoweitp.). 
W większych instalacjach uzdatnianie wody na węglu aktywowanym wskazane jest zastosowanie lampy UV mającej
za zadanie likwidację mikroorganizmów (ewentualnie powstałych na złożu).

 

Filtry węglowe WTO-W serii Magnum LGX

Filtr węglowy z automatycznym sterownikiem czasowym.

Zastosowanie: W instalacjach domowych i przemysłowych, do usuwania zawiesin, substancji zapachowych
i smakowych, do usuwania chloru i substancji organicznych.

Działanie: Podczas przepływu wody przez złoże zanieczyszczenia są adsorbowane i wiązane na dużej powierzchni złoża. Podczas regeneracji złoże jest płukane automatycznie strumieniem wstecznym.

 2 1