Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza - jest to zjawisko polegające na transporcie wody przez membranę półprzepuszczalną. Odwrócona osmoza tym różni się od osmozy, że proces przepuszczania czystych cząstek przebiega w kierunku odwrotnym, gdyż po stronie  wody zanieczyszczonej przyłożone jest większe ciśnienie wody wejściowej, które pokonuje ciśnienie osmotyczne, niweluje je i powoduje filtrację przez membranę osmotyczną tylko cząstek czystej wody i niektórych prostych związków soli, pierwiastków.

 

Urządzenia WTRO

Zastosowanie: Do odsalania wody pozbawionej żelaza, manganu oraz pozbawionej zanieczyszczeń stałych. Stosowanie urządzeń do odwróconej osmozy posiada szereg zalet w stosunku do odsalania wody innymi metodami, m.in. nie wymaga stosowania kwasów i zasad. Woda podawana na membrany wymaga wcześniejszego przygotowania. Przygotowanie wody przed podaniem jej na RO polega na usunięciu z niej wszystkich substancji mogących zakłócić lub uniemożliwić pracę membran wskutek ich zablokowania.

5 1