TECH-SALT

Układ automatycznego odsalania TECH-SALT

Zastosowanie: Do ochrony obiegów chłodniczych i skruberów przed wysokim zasoleniem.

Działanie: Miernik przewodności kontroluje w sposób ciągły całkowita zawartość soli. Po przekroczeniu zadanej wartości zasolenia sygnał z urządzenia otwiera zawór spustowy. 

tech salt